Không như những gì các cha mẹ từng nói, thực chất cà phê không làm bạn chậm phát triển

Khi lớn dần, tôi nhận ra có một điều được xem là trải nghiệm phổ biến nhất cho những đứa trẻ về uống cà phê, đó là việc được bảo rằng ‘Cà phê sẽ làm các con chậm phát triển’. Tôi sẽ không bao giờ bị lôi ra khỏi khắn đài ở Reunio...

Xem tiếp