Cà phê là thức trái cây không tuổi

Cà phê là thức trái cây không tuổi. Người trẻ tìm đến cà phê với bộn bề công việc. Những ý tưởng và giải pháp như nảy bên chất cà đậm thơm, hào sảng. Thiếu cà phê, công việc như thiếu một gia vị của tinh thần. Người già uống cà ...

BÀI NỖI BẬT

QUẢNG CÁO